تحصیلات عالیه دختر فیس بوکی !

دخدره تازه فوق دیپلمش رو تو رشته پرورش تخم حیوانات اهلی
از دانشکده غیرانتفاعی و غیر حضوری علمی کاربردی قریه مسلم آباد
از توابع یاقوت شهر سفلی ممسنی به زور سه ترم مشروطی و تشکیل جلسه و نامه از امام جماعت مسجدشون گرفته....
بعد تو والش اساتوس زده:"باید رفت از این مملکت!!! اینجا نمیشه موند...
اینا قدر قشر روشنفکر و تحصیلکرده رو نمیدونن!!!"
الحق کاری که اینا با مفهوم تحصیلات عالیه وخارج رفتن کردن،
بمب اتم با هیروشیما نکرد !!

/ 0 نظر / 22 بازدید