صف دست شویی!

گلاب به روتون تو صف دسشویی بودم

یه نفر اومد بهم گفت : اجازه میدی من اول برم سرپاییه زود میام! 

منم گفتم: فک کردی من میخوام بستری بشم؟!!!

هیچی دیگه طرف سرشو انداخت پایینو رفت تو افق محو شد !!

/ 0 نظر / 20 بازدید