پای راست احمق

پای راست احمق

می دانستید پای راست شما احمق است! امتحان کنید

در حالی که پشت میز کارتان نشسته اید پای راستتان را از زمین بالا ببرید و در
جهت عقربه های ساعت
بصورت دایره ای بچرخانید
همزمان با این عمل با
دست راست
خود عدد ۶ را در هوا بنویسید
مشاهده خواهید
کرد که پایتان نیز جهت حرکت خود را تغییر می دهد !!

اما پای چپ میتواند احمق نباشد
/ 0 نظر / 25 بازدید