فانتزی های شبکه های اجتماعی!

دختره یادش رفته کیبوردش رو فارسی کنه، استاتوس زده :
lk ]rnv phgl hlv,c o,fi...fifi...] rnvhdk[h o,fi
150 تا هم لایک خورده
... ... کامنت پسرها:
...* خیلی زیبا گفتی مثل خودم فکر میکنی
...* چقدر متن پر احساسی بود، تحت تاثیر قرار گرفتم
 * من اولش مخالف این جمله بودم، اما وقتی یه خورده فکر کردم دیدم حق با توئه
* زیبا بود، مرسی، Share میکنم!
 یعنی یه همچین آدمهایی داریم!!!
 

/ 0 نظر / 18 بازدید