طرح آمار گیری خانوار

طرح امار گیری خانوار -احتمالا واسه سهام ناعدالت-
- شما چن تا بچه دارید؟
بابام: دوتا .
_ ولی تو شناسنامه که نوشته سه تا!


- اونو میگی ؟
دکور خونست .

فقط وقتایی که اینترنت قطع میشه میاد بیرون یه دوری میزنه

/ 0 نظر / 21 بازدید