دخترای بلند قد امروزی!

                                                        گل سر
خونمون مهمون اومد،
وقتی در رو بازکردم دخترشون قدش حدود ۱۹۰ بود
وقتی کفشش رو درآورد ۱۷۵ شد ،
اومد توی خونه گل سرش رو برداشت شد ۱۵۰
نگرانم کم کم محو بشه

/ 0 نظر / 19 بازدید