قحطی ـه انگلیسی

قحطی انگلیسی

باور کنید اینجا ایرانه و اینها ایرانیانی هستند
که به خاطر خودخواهی انگلیسی های کثیف در جنگ جهانی به این روز افتادن
می دونستید چقدر از جمعیت ایران به خاطر این قحطی بزرگ و دست سازِ انگلیس (یهودیان) مُردند !؟

/ 0 نظر / 37 بازدید